SNIK´s retningslinier for deltagelse i DM-arrangementer

Retningslinierne er tydeliggjort her på hjemmesiden i form af et skema, der inden for de enkelte 5 års- aldersklasser for kvinder og mænd angiver en hastighed, som på baggrund af erfaringer fra tidligere mesterskaber, anbefales at kunne løbe på for at kunne gøre sig gældende uden at være til gene for andre deltagere ved mesterskabet og samtidigt få en positiv oplevelse.

På distancerne 5000m og 10000m på bane, i lang og kort cross samt ofte ved 10 km-landevej er der særlige hensyn at tage, hvorimod halvmaraton og helmaraton som regel afholdes sammen med motionsløb på distancen og derfor er der ikke sådanne hensyn at tage. På disse 2 distancer er de opstillede hastigheds-angivelser derfor kun en vejledning for niveauet i mesterskabsgruppen for aldersklassen og ikke et krav, der skal opfyldes for at kunne repræsentere klubben ved danmarksmesterskaber. Der kan i øvrigt henvises til klubbens ranglister for at få en indikation af, hvad der må forventes på de forskellige distancer for at kunne gøre sig gældende på mesterskabsniveau.

På alle distancer, hvor der er holdmesterskaber, opfordrer klubben til at medlemmerne indenfor de enkelte aldersklasser søger at sammensætte det bedst mulige hold uden at der dog er krav til at alle på holdet opfylder kvalifikationskravene.

For 5000m og 10000m på bane er der et stort hensyn at tage til arrangørerne, idet der skal stilles med omgangstællere for hver start, som af samme grund og af hensyn til pladsforhold sjældent kan udgøre mere end 20-25 deltagere i hver start. Dette i modsætning til motionsløb, hvor deltagerantallet kan tælles i hundredvis. Problemet med baneløb er bl.a. at de hurtigste løbere i feltet hele tiden skal overhale de langsomste løbere adskillige gange, hvilket ikke er motiverende for de langsommere løbere i feltet. Derfor stiller SNIK krav til løbere, der ønsker at repræsentere klubben i sådanne mesterskabsløb.

I DM-crossløb foregår løbene ligeledes på kortere rundstrækninger og på smalle og ofte vanskeligt passable stier og til tider med sjap og sne. Dette betyder at startfelterne som regel begrænses i størrelse og alligevel bliver de langsomste løbere overhalet en eller flere omgange til gene for de bedste – og demotiverende for de langsomste. Derfor har SNIK kvalifikationskrav.

Ved DM i 10 km-landevej er der en stigende tendens til at placere dette løb på en kortere rundstrækning i byer af hensyn til tilskuerne. Dette giver tilsvarende gener for de hurtigste løbere, der skal ovehale de langsomste. Der er dog ofte bedre plads ved landevejsløb. Trænerudvalget har derfor besluttet at lempe på kravene i mesterskabsløb på 10 km-landevej efter samme principper som for halv- og helmaraton (nævnt ovenfor). Det skal påpeges, at man for at kunne gøre sig gældende blot i midten af sin aldersklasse normalt bør kunne løbe på tider, der svarer til eller er bedre end kvalifikationskravene her på hjemmesiden.

Ved en analyse af hvorledes man ville være blevet placeret ved DM, såfremt man lige netop opfyldte de stillede kvalifikationskrav, finder man i nedenstående billede.

Resultaterne stammer fra DM i 2013 på 10 km-landevej og på 10000m på bane:

Øvelse ->

Aldersgruppe:

Kvinder 10000m Kvinder 10 km Mænd 10000m Mænd 10 km
30-34 Nr. 3 ud af 3 Nr. 8 ud af 10 Nr. 6 ud af 6 Nr. 23 ud af 27
35-39 Nr. 4 ud af 4 Nr. 5 ud af 6 Nr. 17 ud af 25
40-44 Nr. 8 ud af 9 Nr. 11 ud af 14 Nr. 7 ud af 11 Nr. 17 ud af 22
45-49 Nr. 3 ud af 3 Nr. 6 ud af 6 Nr. 7 ud af 9 Nr. 22 ud af 24
50-54 Nr. 3 ud af 3 Nr. 7 ud af 8 Nr. 9 ud af 12 Nr. 23 ud af 23
55-59 Nr. 2 ud af 2 Nr. 9 ud af 12 Nr. 15 ud af 16
60-64 Nr. 3 ud af 3 Nr. 5 ud af 5 Nr. 5 ud af 5
65-69 Nr. 3 ud af 3 Nr. 4 ud af 7 Nr. 6 ud af 6
70-74 Nr. 2 ud af 2 Nr. 2 ud af 3 Nr. 4 ud af 5

 

Heraf ses det med al tydelighed, at de kvalifikationskrav, der er opstillet i SNIK for deltagelse ved DM er særdeles lempelige og vil i de fleste tilfælde indebære, at man vil havne i den allersidste ende af alders-gruppen, såfremt man lige akkurat opfyldte kvalifikationskravet. I visse af de ældre aldersgrupper er interessen blandt løbere i Danmark for at deltage i DM generelt lille. Dette skyldes ikke SNIK’s krav.

Hvis man derfor synes at kravene er for skrappe i forhold til ens egen løbeformåen, er svaret blot, at man ikke har niveau til at stille op til DM endnu, men man må træne yderligere for at nå op på det niveau. Målestokken, der er opstillet i SNIK, anses derfor helt korrekt.

Det er derfor trænerudvalgets opfattelse:

  1. at kravene er en rigtig god rettesnor for deltagelse i DM (Der ses ikke at være grundlag for at slække på disse),
  2. at SNIK med disse krav ikke sender løbere til DM, der falder helt igennem, selvom der med de stillede krav kun opnås en placering i bagerste del af klassen,
  3. at SNIK er med til ved sådanne krav at fastholde et rimeligt niveau på DM-felterne og ikke gøre disse til sociale motionsløb,
  4. at det altid er sjovest at vinde mesterskaber med mange deltagere, men det bør ikke ske ved, at der fyldes op med løbere, der ikke holder et rimeligt niveau.

SNIK har dog givet løbere, der ikke opfylder kvalifikationskravene individuelt mulighed for alligevel at få lejlighed til at løbe i et DM-felt ved at stille op som del af et 3-mands hold i aldersgruppen. På denne måde viser man bredden af SNIK’s løbergruppe. Dette kan trænerudvalget kun bakke op om. Men det er op til løberne selv at finde sammen indenfor aldersgrupperne og måske tilrettelægge træningen hen imod mesterskabsløbet.

Sammenfattende er det trænerudvalgets beslutning vedr. DM-deltagelse:

På 5000m og 10000m på bane og i kort og lang cross skal SNIK’s kvalifikationskrav opfyldes.

På 10 km-landevej, halv- og helmaraton er ”kravene” alene at betragte som vejledning til SNIK’s medlemmer.

I alle holdløb behøver ikke alle løbere at leve op til SNIK’s kvalifikationskrav.

Hvis man som træner er i tvivl, vil trænerudvalget kunne giver yderligere info og det henstilles også at klubbens medlemmer kontakter cheftræner Karl-Åge Søltoft ( cheftraener@snikatletik.dk) i tvivlstilfælde.

Al deltagelse kræver at løberne anvender reglementeret klubdragt, såvel bukser som trøje.

^