Om SNIK atletik

Hvad er SNIK Atletik?

SNIK Atletik er en atletik- og løbeklub med ca. 400 medlemmer. Klubben hører til på Rundforbi Stadion, Egebækvej 118, 2850 Nærum.
Klubtøjet er marine buks og marine/neongrøn overdel med hvidt logo – læs mere her.

Seniorer og motionister

Vi træner på forskellige hold på stadion og/eller i skoven flere gange om ugen.

Motions- og mesterskabsløb

Mange deltager flittigt i motions- og marathonløb i Danmark og i udlandet.

Vore løbere opnår gerne mange flotte resultater ved DM og andre mesterskaber. Klubben yder tilskud til deltagelse i udvalgte motionsløb og til startgebyret i mesterskabsløb jvf. udtagelseskriterierne.

Styrketræning og gymnastik

Tirsdag og torsdag efter løb kl. 18.45 – 19.30 har vi styrketræning. Det giver styrke og smidighed og er et godt supplement til de mange løbeture.

Styrketræning

I kælderen under hallen har SNIK Atletik et nyistandsat vægtrum.

Klubaktiviteter

For at skabe et godt sammenhold har vi jævnligt klubaftener, familiearrangementer, skovtur og en sæsonafslutning med en sjov løbekonkurrence.

SNIK Atletik arrangerer:

Medlemskab af SNIK Atletik

Ønsker du at melde dig ind i SNIK Atletik, skal du kontakte vores kasserer ( kasserer@snikatletik.dk). Du er altid velkommen til at møde op og deltage i træningen. Har du i øvrigt spørgsmål, kan du kontakte vores cheftræner (cheftraener @snikatletik.dk) eller formanden ( formand@snikatletik.dk) for nærmere oplysninger.
Betales via klubbens kontonummer: 9570-7211635 i Danske Bank

Hvad er en “snikker”?

Når du er ”snikker”, er du medlem af en traditionsrig og gammel klub stiftet 25. juni 1917.

SNIK Atletik er baseret på sportslige resultater, socialt sammenhold og medlemmernes positive frivillige foreningsarbejde.

I SNIK er det vigtige, frivillige foreningsarbejde en del af vores fundament. At gøre et stykke arbejde sammen skaber et stærkt sammenhold og tilknytning til SNIK Atletik, og det er medvirkende til, at vi som idrætsklub er økonomisk velfunderet og dermed kan tilbyde medlemmerne nogle unikke løb og oplevelser.

 

I vedtægterne står følgende:

Med andre ord – det er en del af SNIKs kultur, at vi løbekammerater hjælper til ved arrangementerne. Vi snikkere skaber arrangementerne sammen!

Ud over træning seks gange om ugen året rundt med gode og veluddannede trænere, får du i SNIK:

Har du spørgsmål om klubben eller medlemskab, så send dem til Jacob Jensen på formand@snikatletik.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen i SNIK atletik.

 

Frivilligt foreningsarbejde – fundamentet i SNIK Atletik:

 

Hvad får du som frivillig ud af at stille dig til rådighed?

– du er med til at skabe vores berigende og sjove sociale samvær

– du oplever sammenhold og følelsen af at være stolt over at være ”snikker”

– du skaber og sikrer SNIK Atletiks fremtid.

 

Det frivillige foreningsarbejde kan opdeles i tre kategorier.

  1. Bestyrelses og udvalgsarbejde
  2. Trænerroller
  3. Hjælperopgaver ved klubbens løb og sociale arrangementer.

 

  1. Bestyrelses- og udvalgsarbejde

Her er der tale om mere permanente, tidskrævende og ind imellem ansvarsfulde opgaver med mange møder og vigtige beslutninger for driften af SNIK Atletik.

Det enkelte bestyrelsesmedlem får de til enhver tid fastsatte takster, der kan udbetales skattefrit til ledere m.m. i idrætsforeninger. For 2016 er beløbet maksimalt årligt kr. 3.750,-. Derudover modtages der kørselstilskud efter statens takster når/hvis man repræsenterer SNIK i mødesammenhæng m.m.

De sidste mange år har det også været en tradition, at bestyrelse og ægtefæller har en årlig sammenkomst med et kulturelt indslag og en god middag på dagsordenen.

 

  1. Trænerrollen

Cheftrænerrollen er en professionel funktion. Cheftræneren er ansat af bestyrelsen til at varetage, definere og udvikle SNIK Atletiks ønsker. Vi stræber efter at være en veldrevet og veletableret løbeklub med træningstilbud til alle typer medlemmer på forskellige niveauer.

Træningen på de forskellige niveauer varetages af frivillige trænere, der er hvervet i SNIK Atletiks egne rækker.
Trænerne udfylder en meget vigtig rolle. Deres empati, kompetencer og engagement giver os en sociale ånd, udvikler vores løbestil og skaber personlige resultater. De frivillige trænere informerer desuden om dag til dag udviklingen i klubben og den overordnede udvikling i SNIK Atletik. Trænerne bliver tildelt tøj og sko med passende mellemrum og tilbudt uddannelse gennem DGI og DAF. Derudover afholder klubben trænermøder og trænerseminarer med mere. Trænerne aftaler i samarbejde med trænerudvalgsformanden det nærmere omfanget af opgaven således, at der tages individuelle hensyn.

 

  1. Hjælperopgaver ved klubbens løb og sociale arrangementer

Til alle løb arrangeret af SNIK Atletik deltager medlemmerne som hjælpere, i det omfang de kan.

Ved det største løb – ’Gjensidige Den Grønne Halvmaraton’ – det nødvendigt med såkaldte ”disciplinledere”. De sikrer, at en gruppe hjælpere planlægger og afvikler bestemte opgaver. Disciplinlederrollen kræver et stort overblik og organisatorisk tæft, i tilknytning her til påtager medlemmerne sig en række forskellige funktioner.

At arrangere De Grønne Griseløb, der afholdes to gange årlig, kræver også overordnede roller, men er i kraft af løbenes størrelse, er den opgave ikke lige så omfangsrige.

Ved begge løb samt til andre interne arrangementer stiller medlemmerne sig til rådighed og sammen løser vi mange forskellige opgaver. Det er her vi skaber et utroligt godt sammenhold, stolthed og glæde. Det er desuden en væsentlig årsag til, at klubben har en sund økonomi.

Som hjælper til løbene får du udleveret din egen personlige beklædning f.eks. en t-shirt, sweatshirt, løbevest eller andet. Endelig tilbyder SNIK Atletik forskellige relevante kurser og seminarier.

Har du lyst til at være ”med på holdet”, så kontakt din lokale træner eller bestyrelsen.

 

 

 

^