Ny løbsledelse – hvorfor, hvordan og hvilke løb afholder SNIK

Udgivet: 11. december 2017

Forfatter: SNIK Admin

Kære SNIK medlemmer,

En ny løbsledelse er kommet på plads, og vi vil derfor gerne informere om de kommende planer og struktur for klubbens løb.

Hvorfor en ny løbsledelse?
SNIK er en løbeklub, hvor vi som medlemmer på den ene side organiserer god træning, konkurrencer og sociale arrangementer for hinanden, og vi på den anden side organiserer en række løb for andre løbere. Indtægterne fra disse løb udgør det økonomiske grundlag for mange af de aktiviteter, vi har i klubben. Løbsledelserne fra Griseløbene og Gjensidige Den Grønne Halvmaraton meddelte tidligere på året bestyrelsen, at de ønsker at trække sig. Bestyrelsen har derfor indbudt medlemmerne til at deltage i udvalg for at komme med forslag til, hvordan løbene kan organiseres. Efter udvalgenes anbefalinger har bestyrelsen besluttet at ansætte Klaus Kristiansen til i de næste to år at stå for et løbskontor, som skal organisere klubbens løb i samarbejde med en løbsledelse.

Hvilke løb organiserer SNIK i 2018?
I 2018 organiserer SNIK tre løb:
• Valentinmilen på 10 km den 18 februar
• Griseløbet på 5, 10 og 21,1 km den 25. marts
• Gjensidige Den Grønne Halvmaraton den 29. april, som udover halvmaraton også kommer til at omfatte en 10 km distance.

Valentinmilen er tidligere blevet organiseret 39 gange af Atletikklubben AK73, og kunne i 2017 have fejret 40 års jubilæum. Klubben kunne ikke magte løbet og der blev derfor ikke afholdt noget løb i 2017. AK73 har spurgt SNIK om vi kunne overtage løbet, hvilket vi har accepteret.
Griseløbet har oplevet faldende deltagerantal specielt i efterårsudgaven. Derfor gennemfører vi nu kun forårsudgaven og ønsker samtidigt at igangsætte en række initiativer, der kan medvirke til øge tilstrømningen af deltagere.
Gjensidige Den Grønne Halvmaraton (tidligere BT Halvmarathon) har ligeledes oplevet faldende deltagerantal, men er dog stadig vores største løb. Da Lyngby Centrum kommer til at opleve store vejarbejder i de kommende år, er det nødvendigt at ændre ruten. Vi bruger samtidig lejligheden til at lave en rute, som har start og mål i Lyngby, hvorved vi kan spare mange udgifter til busser, bagagetransport og vejvisere, og det samlede start- og målområde giver samtidig vores sponsorer og samarbejdspartnere større mulighed for at profilere sig. Samtidigt er det vores ønske at imødekomme de mange tidligere deltagere, der i tilbagemeldingerne har givet udtryk for, at de synes, det er lidt besværligt med start og mål på to så vidt forskellige steder med dertil hørende transportudfordringer til følge.

Hvordan er den nye løbsorganisation?
Vi arbejder fremover med et samlet løbskontor/løbsledelse, som går på tværs af vores tre løb. Løbsledelsen suppleres af en række tværgående disciplinledere, som har ekspertisen
og koordinerer og aftaler med hjælpere og samarbejdspartnere på hvert deres område. Den praktiske indsats på det enkelte løb kan uddelegeres til hjælpere inden for disciplinen.
Vi påtænker at invitere alle nuværende disciplinledere ind til et orienteringsmøde onsdag den 10. januar, hvor vil gennemgå de forskellige discipliner og opgaver, samt give alle muligheden for at komme med input. Der kommer en speciel indbydelse ud på dette, men reserver gerne allerede nu datoen.

Hvilke tanker gør vi os om vores tre løb?
Valentinmilen er et lille løb, som vi forventer kan gennemføres med 15-20 hjælpere. Det første år skal vi blot have erfaring med løbet, og så kan vi se, hvad det kan udvikle sig til.
Griseløbet ønsker vi i første omgang stort set at fortsætte i dets nuværende form. Fra 2019 kan vi måske udvikle det og styrke dets lokale Nærum/Rundforbi profil.

Den Grønne Halvmaraton ønsker vi at udvikle til en løbefest i Lyngby. Vi ønsker at lave et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og det lokale handelsliv om at skabe en stor og festlig begivenhed i det centrale Lyngby før, under og efter løbet.
• Selve løbet skal være en super oplevelse på en smuk rute rundt i området og med fartholder teams og underholdning undervejs.
• Vi ønsker, hvis vi får lov, at afspærre den centrale del af Lyngby Hovedgade, Rådhuspladsen og Klampenborgvej og bruge det som start- og målområde samt eventområde med telte, mad, DJ, musikscene og masser af åbne butikker.
• Vi vil styrke salgsindsatsen overfor virksomheder for at få deres medarbejdere til at deltage. Vi laver en “tele salgsguide” og beder medlemmer om at hjælpe med salgsindsatsen. Hvis 20 medlemmer hver kontakter 15 virksomheder, har vi direkte kontakt til 300 virksomheder.
• Vi vil få gymnasier og andre skoler til at tilmelde sig med elever og personale og lave en konkurrence mellem skolerne om at have de hurtigste tre løbere på hver distance, og til samlet set at have flest gennemførende løbere. Igen kan vi godt bruge hjælp fra medlemmer til at få kontakt med skolerne
• Vi vil måske forsøge at lave en salgs- og marketing indsats i Sydsverige.

Hvordan kan medlemmerne hjælpe?
Det er en integreret del at klubbens liv og aktivitet at arrangere løb. Vi håber, at så mange af jer medlemmer som muligt har lyst at være en del af det fællesskab vi har, når vi sammen arrangerer løb og skaber gode oplevelser. Vi håber, I vil bakke op om vores løb og hjælpe til, hvor det er muligt.
Der er både opgaver før og på løbsdagene. En stor del af opgaverne bliver som tidligere nævnt koordineret af en række disciplinledere, som vi håber alle har lyst til at fortsætte.
Vi kan se, at en række nye og gamle opgaver ikke bliver løftet i dag. Vi forsøger at organisere opgaverne, så de er afgrænsede og overskuelige og er lette at tilmelde sig og tage fat på. Vi genopliver facebookgruppen “Frivillig i SNIK”, som alle interesserede
hjælpere bedes tilmelde sig. Her vil vi slå opgaver op, som man kan tilmelde sig. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage i forberedelsen og afviklingen af SNIKs tre løb. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det bliver både sjovt og hyggeligt at være med.
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i et af løbsledelsens medlemmer.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
SNIKs løbsledelse Klaus Kristiansen
Alejandra Mørk
Brian Lambrecht
Mikkel Høgenhaug

Venligst log ind for at se klubbens medlemsprofiler.

^