Generalforsamling 2019, SNIK ATLETIK

Udgivet: 31. januar 2019

Forfatter: SNIK Admin

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30
klublokalet, Rundforbihallen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018
  4. Kassereren fremlægger det udarbejdede budget for 2019 til orientering
  5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af revisorer
– Revisorer
– Revisorsuppleanter
  1. Eventuelt

 

Venligst log ind for at se klubbens medlemsprofiler.

^