Dagsorden til generalforsamlingen 2018

Udgivet: 5. februar 2018

Forfatter: SNIK Admin

Generalforsamling 2018, SNIK ATLETIK

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30 i Rundforbihallen, klublokalet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017
  4. Kassereren fremlægger det udarbejdede budget for 2018 til orientering
  5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen:

– Næstformand, er på valg, Jørgen Knudsen ønsker ikke genopstilling

– Kasserer, er på valg, Frank Moesgaard genopstiller

– Move-formand/-kvinde, er på valg, Bjørnar Ibsen ønsker ikke genopstilling

Formanden/-kvinden vil fremover ikke indgå i bestyrelsen, men referere til denne.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg

– Løbsudvalg, repræsentant skal vælges til bestyrelsen

  1. Valg af revisorer

– Revisorer

– Revisorsuppleanter

  1. Eventuelt

x

Venligst log ind for at se klubbens medlemsprofiler.

^