Kontakt

SNIK bestyrelse

Bestyrelsen 2016: f.v. Frank Moesgaard, FU og kasserer – Bettina Stummann, FU og sekretær – Per B. Christiansen, BT Halvmarathon – Jacob Jensen, FU og formand – Jørgen Knudsen, FU og næstformand – Erik Lund Lauridsen, trænerudvalget – Bjørnar Ibsen, MOVE – Niels Mørk, Griseløbet

Her finder du kontaktpersoner, adresser, telefonnumre og e-mails for SNIK Atletik, bestyrelsen 2017 og de faste udvalg. FU = Forretningsudvalg.

Klubadresse

SNIK Atletik
v/ Jacob Jensen
Norgesvej 5 A

2800 Kgs. Lyngby
Telefon: se medlemslisten
E-post: formand@snikatletik.dk

Bestyrelsen

Funktion Kontaktperson
Formand Jacob Jensen
Telefon: se medlemslisten
E-post: formand@snikatletik.dk
Næstformand Jørgen Knudsen
Telefon 25 45 39 62
E-post: naestformand@snikatletik.dk
Kasserer Frank Moesgaard
Telefon 23 37 65 29
E-post: kasserer@snikatletik.dkSNIKs kontonummer: 9570-7211635
i Danske Bank
Sekretær Bettina Stummann
Telefon 50 55 11 48
E-post: sekretaer@snikatletik.dk
Motions- og veteranudvalg
Bjørnar Ibsen
Telefon 41 41 52 47
E-post move@snikatletik.dk
Trænerudvalg Erik Lund Lauridsen
Telefon 29 73 12 90
E-post traenerudvalg@snikatletik.dk
Griseløbsudvalg Niels & Alejandra Mørk
E-post: griseloeb@snikatletik.dk
B.T. Halvmarathonudvalg Per Bjerre Christiansen
Telefon: 28 35 39 55
E-post:  per.b.christiansen@gmail.com
Sponsorudvalg

 

E-mails

Kontakt til… Benyttes ved…
B.T. Halvmarathon Forespørgsler til B.T. Halvmarathon samt rapportering af fejl i B.T. Halvmarathon’s resultatlister skal ske til marathon@snikatletik.dk.
Griseløbet Forespørgsler og tilmeldinger til Griseløbet/Den Grønne Halvmarathon samt rapportering af fejl i resultatlisterne for disse arrangementer skal ske til griseloeb@snikatletik.dk.
Webmaster Henvendelser om fejl på hjemmesiden rettes til webmaster@snikatletik.dk.
Postmaster Henvendelser vedrørende problemer med at sende post til SNIK Atletik’s epost-adresser skal ske til postmaster@snikatletik.dk.
^