Gratisløb og Klubmesterskaber

Klubmesterskabet
(uddeles ved sæsonafslutning)

Der gives præmie til de 3 mænd og kvinder, der har opnået højest samlet pointscore i årets løb ved deltagelse i klubbens gratisløb. Opnås alene ved deltagelse i Gratisløb, og udregnes efter et særligt skema til dette i forhold til alderskorigering m.m.(Læs under Konkurrencebetingelser mv.)

Ekenæsfadet
(uddeles ved Generalforsamlingen, indstilles af Trænerudvalget)

Præmien uddeles til den mand og den kvinde, der i årets løb har opnået de bedste sportslige resultater.En præmie for f.eks. at have vist størst fremgang i diverse løb gennem året eller for på markant måde at have opnået særlige resultater ved deltagelse i halv- og helmaraton, DM-konkurrencer, gratisløb m.m.

Årets Snikker
(uddeles ved Generalforsamlingen, vælges af bestyrelsen)

For en særlig arbejdsindsat i klub-regi i løbet af året.

Årets Fighter
(uddeles ved Generalforsamling, vælges af klubbens medlemmer)

For en særlig personlig præstation, det kan være i forbindelse med løb eller i anden sammenhæng, som viser en særlig kampvilje, idérigdom, initiativ og indsats hos personen.

Klubhuset
(uddeles ved sæsonafslutning, vælges af den nuværende indehaver af Klubhuset)

Gives for noget særligt, som den nuværende Klubhus-indehaver synes bør belønnes.

Som indehaver af Klubhuset forventes det, at man inviterer andre klubmedlemmer hjem til en “lille én”, en kop kaffe, en snak eller lignende.

^